FESTIVALREGELS

 • Eigen dranken en eten op het festivalterrein zijn niet toegelaten.

 • Bij de ingang open je spontaan handtassen en rugzakken.

 • Er wordt geen alcohol geserveerd aan min-16 jarigen. Bij twijfel kan de identiteitskaart gevraagd worden.

 • Dieren zijn niet toegelaten, enkel begeleidingshonden krijgen toegang tot het festival.

 • Drugs zijn niet toegelaten op het festival.

 • Wapens, scherpe voorwerpen, paraplu's, vuurwerk ... zijn niet toegelaten.

 • Er wordt geen enkele vorm van geweld toegestaan, racisme is uit den boze, alsook het voeren van politieke activiteiten. Overtreders verliezen het toegangsrecht tot de gehele festivalsite.

 • Indien optredens niet kunnen doorgaan door overmacht (laattijdige annulaties, stormweer, ...) worden geen tickets terugbetaald.

 • Er worden geen geluidsbronnen toegestaan.

 • Het is strikt verboden:

  • op tenten, constructies en afsluitingen te klimmen​

  • de orde te verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen

  • vuur te maken op of rond het festivalterrein